Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал

Монгол Улсын Засгийн газраас баталсан "Малчдын үйлдвэрлэл технологийг дэмжих хөтөлбөр"-ийн хүрээнд МАЛЧНЫ ЗЭЭЛийн хүүг жилийн 18% хувь болгон буурууллаа

2016-03-10 23:18

2016-03-10 23:18Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..

Сумдууд